Tin tức Archive

Đèn sân cầu lông 400w module

Sân thể thao nói chung và sân cầu lông nói riêng, trong hệ thống chiếu sáng cần đáp ứng yếu tố tiêu chuẩn để phục vụ tốt nhất cho người sử dụng. Đèn led sân cầu lông cần đáp ứng khả năng chiếu sáng cao, đảm bảo không chói mắt cho người sử dụng. Đáp ứng những yếu tố đó, …

Đèn sân cầu lông 300w module

Sân thể thao nói chung và sân cầu lông nói riêng, trong hệ thống chiếu sáng cần đáp ứng yếu tố tiêu chuẩn để phục vụ tốt nhất cho người sử dụng. Đèn led sân cầu lông cần đáp ứng khả năng chiếu sáng cao, đảm bảo không chói mắt cho người sử dụng. Đáp ứng những yếu tố đó, …

Đèn sân cầu lông 250w module

Sân thể thao nói chung và sân cầu lông nói riêng, trong hệ thống chiếu sáng cần đáp ứng yếu tố tiêu chuẩn để phục vụ tốt nhất cho người sử dụng. Đèn led sân cầu lông cần đáp ứng khả năng chiếu sáng cao, đảm bảo không chói mắt cho người sử dụng. Đáp ứng những yếu tố đó, …

Đèn sân cầu lông 200w module

Sân thể thao nói chung và sân cầu lông nói riêng, trong hệ thống chiếu sáng cần đáp ứng yếu tố tiêu chuẩn để phục vụ tốt nhất cho người sử dụng. Đèn led sân cầu lông cần đáp ứng khả năng chiếu sáng cao, đảm bảo không chói mắt cho người sử dụng. Đáp ứng những yếu tố đó, …

Đèn sân cầu lông 150w module

Sân thể thao nói chung và sân cầu lông nói riêng, trong hệ thống chiếu sáng cần đáp ứng yếu tố tiêu chuẩn để phục vụ tốt nhất cho người sử dụng. Đèn led sân cầu lông cần đáp ứng khả năng chiếu sáng cao, đảm bảo không chói mắt cho người sử dụng. Đáp ứng những yếu tố đó, …

Đèn sân cầu lông 100w module

Sân thể thao nói chung và sân cầu lông nói riêng, trong hệ thống chiếu sáng cần đáp ứng yếu tố tiêu chuẩn để phục vụ tốt nhất cho người sử dụng. Đèn led sân cầu lông cần đáp ứng khả năng chiếu sáng cao, đảm bảo không chói mắt cho người sử dụng. Đáp ứng những yếu tố đó, …

Đèn pha led sân bóng 400w module chống chói

Chiếu sáng sân bóng mini hiện nay đang được sử dụng phổ biến, giải pháp chiếu sáng sân bóng nhằm đáp ứng lượng ánh sáng trên sân, đáp ứng lượng ánh sáng đầy đủ nhất cho người chơi. Hiện nay, trên thị trường rất nhiều loại đèn led đáp ứng chiếu sáng sân bóng. Nhưng để …

Đèn pha led sân bóng 300w module chống chói

Chiếu sáng sân bóng mini hiện nay đang được sử dụng phổ biến, giải pháp chiếu sáng sân bóng nhằm đáp ứng lượng ánh sáng trên sân, đáp ứng lượng ánh sáng đầy đủ nhất cho người chơi. Hiện nay, trên thị trường rất nhiều loại đèn led đáp ứng chiếu sáng sân bóng. Nhưng để …

Đèn pha led sân bóng 250w module chống chói

Chiếu sáng sân bóng mini hiện nay đang được sử dụng phổ biến, giải pháp chiếu sáng sân bóng nhằm đáp ứng lượng ánh sáng trên sân, đáp ứng lượng ánh sáng đầy đủ nhất cho người chơi. Hiện nay, trên thị trường rất nhiều loại đèn led đáp ứng chiếu sáng sân bóng. Nhưng để …

Đèn pha led sân bóng 200w module chống chói

Chiếu sáng sân bóng mini hiện nay đang được sử dụng phổ biến, giải pháp chiếu sáng sân bóng nhằm đáp ứng lượng ánh sáng trên sân, đáp ứng lượng ánh sáng đầy đủ nhất cho người chơi. Hiện nay, trên thị trường rất nhiều loại đèn led đáp ứng chiếu sáng sân bóng. Nhưng để …

Zalo: 0986474671